A870B – Meningit av ECHO-virus

ICD-10 kod för Meningit av ECHO-virus är A870B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Virusmeningit (A87), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Meningit av ECHO-virus:

ICD-kod A870B
Diagnos Meningit av ECHO-virus
Kategori A87, Virusmeningit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)