A872 – Lymfocytär koriomeningit

ICD-10 kod för Lymfocytär koriomeningit är A872.

Diagnosen klassificeras under kategorin Virusmeningit (A87), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Lymfocytär koriomeningit:

ICD-kod A872
Diagnos Lymfocytär koriomeningit
Kategori A87, Virusmeningit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)