A878 – Andra specificerade virusmeningiter

ICD-10 kod för Andra specificerade virusmeningiter är A878.

Diagnosen klassificeras under kategorin Virusmeningit (A87), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade virusmeningiter:

ICD-kod A878
Diagnos Andra specificerade virusmeningiter
Kategori A87, Virusmeningit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)