A880 – Enteroviral exanthematous fever [Boston exanthem]

ICD-10 kod för Enteroviral exanthematous fever [Boston exanthem] är A880.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra virusinfektioner i centrala nervsystemet som ej klassificeras på annan plats (A88), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Enteroviral exanthematous fever [Boston exanthem]:

ICD-kod A880
Diagnos Enteroviral exanthematous fever [Boston exanthem]
Kategori A88, Andra virusinfektioner i centrala nervsystemet som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)