A881 – Epidemisk vertigo

ICD-10 kod för Epidemisk vertigo är A881.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra virusinfektioner i centrala nervsystemet som ej klassificeras på annan plats (A88), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Epidemisk vertigo:

ICD-kod A881
Diagnos Epidemisk vertigo
Kategori A88, Andra virusinfektioner i centrala nervsystemet som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)