A888 – Andra specificerade virusinfektioner i centrala nervsystemet

ICD-10 kod för Andra specificerade virusinfektioner i centrala nervsystemet är A888.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra virusinfektioner i centrala nervsystemet som ej klassificeras på annan plats (A88), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade virusinfektioner i centrala nervsystemet:

ICD-kod A888
Diagnos Andra specificerade virusinfektioner i centrala nervsystemet
Kategori A88, Andra virusinfektioner i centrala nervsystemet som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)