A899 – Ospecificerad virusinfektion i centrala nervsystemet

ICD-10 kod för Ospecificerad virusinfektion i centrala nervsystemet är A899.

Diagnosen klassificeras under kategorin Ospecificerad virusinfektion i centrala nervsystemet (A89), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad virusinfektion i centrala nervsystemet:

ICD-kod A899
Diagnos Ospecificerad virusinfektion i centrala nervsystemet
Kategori A89, Ospecificerad virusinfektion i centrala nervsystemet
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)