A921 – O’nyong-nyong-feber

ICD-10 kod för O’nyong-nyong-feber är A921.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra febersjukdomar än dengue orsakade av virus överförda av myggor (A92), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för O’nyong-nyong-feber:

ICD-kod A921
Diagnos O’nyong-nyong-feber
Kategori A92, Andra febersjukdomar än dengue orsakade av virus överförda av myggor
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)