A923 – West Nile virus-infektion

ICD-10 kod för West Nile virus-infektion är A923.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra febersjukdomar än dengue orsakade av virus överförda av myggor (A92), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för West Nile virus-infektion:

ICD-kod A923
Diagnos West Nile virus-infektion
Kategori A92, Andra febersjukdomar än dengue orsakade av virus överförda av myggor
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)