A925 – Zikavirusinfektion

ICD-10 kod för Zikavirusinfektion är A925.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra febersjukdomar än dengue orsakade av virus överförda av myggor (A92), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Zikavirusinfektion:

ICD-kod A925
Diagnos Zikavirusinfektion
Kategori A92, Andra febersjukdomar än dengue orsakade av virus överförda av myggor
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)