A928 – Andra specificerade febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor

ICD-10 kod för Andra specificerade febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor är A928.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra febersjukdomar än dengue orsakade av virus överförda av myggor (A92), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor:

ICD-kod A928
Diagnos Andra specificerade febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor
Kategori A92, Andra febersjukdomar än dengue orsakade av virus överförda av myggor
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)