A929 – Febersjukdom orsakad av virus överförd av myggor, ospecificerad

ICD-10 kod för Febersjukdom orsakad av virus överförd av myggor, ospecificerad är A929.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra febersjukdomar än dengue orsakade av virus överförda av myggor (A92), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Febersjukdom orsakad av virus överförd av myggor, ospecificerad:

ICD-kod A929
Diagnos Febersjukdom orsakad av virus överförd av myggor, ospecificerad
Kategori A92, Andra febersjukdomar än dengue orsakade av virus överförda av myggor
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)