A932 – Colorado-fästingfeber

ICD-10 kod för Colorado-fästingfeber är A932.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur, som ej klassificeras på annan plats (A93), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Colorado-fästingfeber:

ICD-kod A932
Diagnos Colorado-fästingfeber
Kategori A93, Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur, som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)