A938 – Andra specificerade virusfebersjukdomar överförda av leddjur

ICD-10 kod för Andra specificerade virusfebersjukdomar överförda av leddjur är A938.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur, som ej klassificeras på annan plats (A93), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade virusfebersjukdomar överförda av leddjur:

ICD-kod A938
Diagnos Andra specificerade virusfebersjukdomar överförda av leddjur
Kategori A93, Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur, som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)