A949 – Ospecificerad febersjukdom orsakad av virus överfört av leddjur

ICD-10 kod för Ospecificerad febersjukdom orsakad av virus överfört av leddjur är A949.

Diagnosen klassificeras under kategorin Ospecificerad febersjukdom orsakad av virus överfört av leddjur (A94), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad febersjukdom orsakad av virus överfört av leddjur:

ICD-kod A949
Diagnos Ospecificerad febersjukdom orsakad av virus överfört av leddjur
Kategori A94, Ospecificerad febersjukdom orsakad av virus överfört av leddjur
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)