A985 – Hemorragisk feber med njurpåverkan

ICD-10 kod för Hemorragisk feber med njurpåverkan är A985.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra hemorragiska febersjukdomar orsakade av virus som ej klassificeras på annan plats (A98), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Hemorragisk feber med njurpåverkan:

ICD-kod A985
Diagnos Hemorragisk feber med njurpåverkan
Kategori A98, Andra hemorragiska febersjukdomar orsakade av virus som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)