A999 – Ospecificerad hemorragisk febersjukdom orsakad av virus

ICD-10 kod för Ospecificerad hemorragisk febersjukdom orsakad av virus är A999.

Diagnosen klassificeras under kategorin Ospecificerad hemorragisk febersjukdom orsakad av virus (A99), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad hemorragisk febersjukdom orsakad av virus:

ICD-kod A999
Diagnos Ospecificerad hemorragisk febersjukdom orsakad av virus
Kategori A99, Ospecificerad hemorragisk febersjukdom orsakad av virus
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)