B001 – Vesikulär dermatit orsakad av herpes simplex-virus

ICD-10 kod för Vesikulär dermatit orsakad av herpes simplex-virus är B001.

Diagnosen klassificeras under kategorin Herpes simplex-infektioner (B00), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Vesikulär dermatit orsakad av herpes simplex-virus:

ICD-kod B001
Diagnos Vesikulär dermatit orsakad av herpes simplex-virus
Kategori B00, Herpes simplex-infektioner
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)