B001A – Herpes labialis

ICD-10 kod för Herpes labialis är B001A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Herpes simplex-infektioner (B00), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Herpes labialis:

ICD-kod B001A
Diagnos Herpes labialis
Kategori B00, Herpes simplex-infektioner
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)