B003 – Meningit orsakad av herpes simplex-virus (G02.0)

ICD-10 kod för Meningit orsakad av herpes simplex-virus (G02.0) är B003.

Diagnosen klassificeras under kategorin Herpes simplex-infektioner (B00), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Meningit orsakad av herpes simplex-virus (G02.0):

ICD-kod B003
Diagnos Meningit orsakad av herpes simplex-virus (G02.0)
Kategori B00, Herpes simplex-infektioner
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)