B019 – Vattkoppor utan komplikation

ICD-10 kod för Vattkoppor utan komplikation är B019.

Diagnosen klassificeras under kategorin Vattkoppor (B01), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Vattkoppor utan komplikation:

ICD-kod B019
Diagnos Vattkoppor utan komplikation
Kategori B01, Vattkoppor
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)