B023 – Bältros med ögonkomplikationer

ICD-10 kod för Bältros med ögonkomplikationer är B023.

Diagnosen klassificeras under kategorin Bältros (B02), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Bältros med ögonkomplikationer:

ICD-kod B023
Diagnos Bältros med ögonkomplikationer
Kategori B02, Bältros
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)