B028 – Bältros med andra specificerade komplikationer

ICD-10 kod för Bältros med andra specificerade komplikationer är B028.

Diagnosen klassificeras under kategorin Bältros (B02), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Bältros med andra specificerade komplikationer:

ICD-kod B028
Diagnos Bältros med andra specificerade komplikationer
Kategori B02, Bältros
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)