B029 – Bältros utan komplikation

ICD-10 kod för Bältros utan komplikation är B029.

Diagnosen klassificeras under kategorin Bältros (B02), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Bältros utan komplikation:

ICD-kod B029
Diagnos Bältros utan komplikation
Kategori B02, Bältros
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)