B050 – Mässlingsencefalit (G05.1)

ICD-10 kod för Mässlingsencefalit (G05.1) är B050.

Diagnosen klassificeras under kategorin Mässling (B05), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Mässlingsencefalit (G05.1):

ICD-kod B050
Diagnos Mässlingsencefalit (G05.1)
Kategori B05, Mässling
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)