B052 – Pneumoni som komplikation till mässling (J17.1)

ICD-10 kod för Pneumoni som komplikation till mässling (J17.1) är B052.

Diagnosen klassificeras under kategorin Mässling (B05), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Pneumoni som komplikation till mässling (J17.1):

ICD-kod B052
Diagnos Pneumoni som komplikation till mässling (J17.1)
Kategori B05, Mässling
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)