B053 – Otit som komplikation till mässling (H67.1)

ICD-10 kod för Otit som komplikation till mässling (H67.1) är B053.

Diagnosen klassificeras under kategorin Mässling (B05), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Otit som komplikation till mässling (H67.1):

ICD-kod B053
Diagnos Otit som komplikation till mässling (H67.1)
Kategori B05, Mässling
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)