B054 – Mässling med tarmkomplikationer

ICD-10 kod för Mässling med tarmkomplikationer är B054.

Diagnosen klassificeras under kategorin Mässling (B05), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Mässling med tarmkomplikationer:

ICD-kod B054
Diagnos Mässling med tarmkomplikationer
Kategori B05, Mässling
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)