B058 – Mässling med andra specificerade komplikationer

ICD-10 kod för Mässling med andra specificerade komplikationer är B058.

Diagnosen klassificeras under kategorin Mässling (B05), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Mässling med andra specificerade komplikationer:

ICD-kod B058
Diagnos Mässling med andra specificerade komplikationer
Kategori B05, Mässling
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)