B059 – Mässling utan komplikation

ICD-10 kod för Mässling utan komplikation är B059.

Diagnosen klassificeras under kategorin Mässling (B05), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Mässling utan komplikation:

ICD-kod B059
Diagnos Mässling utan komplikation
Kategori B05, Mässling
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)