B060 – Röda hund med neurologiska komplikationer

ICD-10 kod för Röda hund med neurologiska komplikationer är B060.

Diagnosen klassificeras under kategorin Röda hund (B06), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Röda hund med neurologiska komplikationer:

ICD-kod B060
Diagnos Röda hund med neurologiska komplikationer
Kategori B06, Röda hund
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)