B080 – Andra infektioner orsakade av ortopoxvirus

ICD-10 kod för Andra infektioner orsakade av ortopoxvirus är B080.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras på annan plats (B08), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra infektioner orsakade av ortopoxvirus:

ICD-kod B080
Diagnos Andra infektioner orsakade av ortopoxvirus
Kategori B08, Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)