B080A – Ecthyma contagiosum

ICD-10 kod för Ecthyma contagiosum är B080A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras på annan plats (B08), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Ecthyma contagiosum:

ICD-kod B080A
Diagnos Ecthyma contagiosum
Kategori B08, Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)