B080W – Annan och ospecificerad infektion orsakad av ortopoxvirus

ICD-10 kod för Annan och ospecificerad infektion orsakad av ortopoxvirus är B080W.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras på annan plats (B08), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Annan och ospecificerad infektion orsakad av ortopoxvirus:

ICD-kod B080W
Diagnos Annan och ospecificerad infektion orsakad av ortopoxvirus
Kategori B08, Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)