B088 – Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag

ICD-10 kod för Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag är B088.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras på annan plats (B08), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag:

ICD-kod B088
Diagnos Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag
Kategori B08, Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)