B099 – Ospecificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag

ICD-10 kod för Ospecificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag är B099.

Diagnosen klassificeras under kategorin Ospecificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag (B09), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag:

ICD-kod B099
Diagnos Ospecificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag
Kategori B09, Ospecificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)