B150 – Hepatit A med leverkoma

ICD-10 kod för Hepatit A med leverkoma är B150.

Diagnosen klassificeras under kategorin Akut hepatit A (B15), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Hepatit A med leverkoma:

ICD-kod B150
Diagnos Hepatit A med leverkoma
Kategori B15, Akut hepatit A
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)