B159 – Hepatit A utan leverkoma

ICD-10 kod för Hepatit A utan leverkoma är B159.

Diagnosen klassificeras under kategorin Akut hepatit A (B15), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Hepatit A utan leverkoma:

ICD-kod B159
Diagnos Hepatit A utan leverkoma
Kategori B15, Akut hepatit A
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)