B162 – Akut hepatit B utan hepatit D med leverkoma

ICD-10 kod för Akut hepatit B utan hepatit D med leverkoma är B162.

Diagnosen klassificeras under kategorin Akut hepatit B (B16), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Akut hepatit B utan hepatit D med leverkoma:

ICD-kod B162
Diagnos Akut hepatit B utan hepatit D med leverkoma
Kategori B16, Akut hepatit B
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)