B169 – Akut hepatit B utan hepatit D och utan leverkoma

ICD-10 kod för Akut hepatit B utan hepatit D och utan leverkoma är B169.

Diagnosen klassificeras under kategorin Akut hepatit B (B16), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Akut hepatit B utan hepatit D och utan leverkoma:

ICD-kod B169
Diagnos Akut hepatit B utan hepatit D och utan leverkoma
Kategori B16, Akut hepatit B
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)