B172 – Akut hepatit E

ICD-10 kod för Akut hepatit E är B172.

Diagnosen klassificeras under kategorin Annan akut virushepatit (B17), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Akut hepatit E:

ICD-kod B172
Diagnos Akut hepatit E
Kategori B17, Annan akut virushepatit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)