B180 – Kronisk (virus)hepatit B med hepatit D (coinfection)

ICD-10 kod för Kronisk (virus)hepatit B med hepatit D (coinfection) är B180.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kronisk virushepatit (B18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kronisk (virus)hepatit B med hepatit D (coinfection):

ICD-kod B180
Diagnos Kronisk (virus)hepatit B med hepatit D (coinfection)
Kategori B18, Kronisk virushepatit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)