B180A – Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), normal lever

ICD-10 kod för Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), normal lever är B180A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kronisk virushepatit (B18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), normal lever:

ICD-kod B180A
Diagnos Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), normal lever
Kategori B18, Kronisk virushepatit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)