B180C – Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), kronisk persisterande hepatit (KPH)

ICD-10 kod för Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), kronisk persisterande hepatit (KPH) är B180C.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kronisk virushepatit (B18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), kronisk persisterande hepatit (KPH):

ICD-kod B180C
Diagnos Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), kronisk persisterande hepatit (KPH)
Kategori B18, Kronisk virushepatit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)