B180E – Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), kronisk aktiv hepatit med cirros

ICD-10 kod för Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), kronisk aktiv hepatit med cirros är B180E.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kronisk virushepatit (B18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), kronisk aktiv hepatit med cirros:

ICD-kod B180E
Diagnos Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), kronisk aktiv hepatit med cirros
Kategori B18, Kronisk virushepatit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)