B180G – Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), cirros

ICD-10 kod för Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), cirros är B180G.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kronisk virushepatit (B18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), cirros:

ICD-kod B180G
Diagnos Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), cirros
Kategori B18, Kronisk virushepatit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)