B180H – Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), steatos

ICD-10 kod för Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), steatos är B180H.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kronisk virushepatit (B18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), steatos:

ICD-kod B180H
Diagnos Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), steatos
Kategori B18, Kronisk virushepatit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)