B181F – Kronisk hepatit B utan hepatit D, fibros

ICD-10 kod för Kronisk hepatit B utan hepatit D, fibros är B181F.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kronisk virushepatit (B18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kronisk hepatit B utan hepatit D, fibros:

ICD-kod B181F
Diagnos Kronisk hepatit B utan hepatit D, fibros
Kategori B18, Kronisk virushepatit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)