B181G – Kronisk hepatit B utan hepatit D, cirros

ICD-10 kod för Kronisk hepatit B utan hepatit D, cirros är B181G.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kronisk virushepatit (B18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kronisk hepatit B utan hepatit D, cirros:

ICD-kod B181G
Diagnos Kronisk hepatit B utan hepatit D, cirros
Kategori B18, Kronisk virushepatit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)