B181W – Kronisk hepatit B utan hepatit D, annat histologiskt fynd

ICD-10 kod för Kronisk hepatit B utan hepatit D, annat histologiskt fynd är B181W.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kronisk virushepatit (B18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kronisk hepatit B utan hepatit D, annat histologiskt fynd:

ICD-kod B181W
Diagnos Kronisk hepatit B utan hepatit D, annat histologiskt fynd
Kategori B18, Kronisk virushepatit
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)